Ανακοίνωση Κ/Σ Αβδελλερού για την 14η Αυγούστου 2020

Το κοινοτικό Συμβούλιο Αβδελλερού σας πληροφορεί ότι οι καθιερωμένες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην κοινότητα μας για την γιορτή της Παναγίας αναβάλλονται λόγω τις πανδημίας του covid 19 και των πρωτοκόλλων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.