Αποκομιδή σκυβάλων – Ανακύκλωση

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αβδελλερού ανακοινώνει ότι η αποκομιδή των σκυβάλων θα γίνεται Τρίτη και Παρασκευή, κατά τις απογευματινές ώρες.

Για κλαδέματα έχει προκαθοριστεί ειδικός χώρος. Για πληροφορίες αποταθείτε στο Κοινοτικό Συμβούλιο.