Αποκομιδή σκυβάλων – Ανακύκλωση

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αβδελλερού ανακοινώνει ότι η αποκομιδή των σκυβάλων θα γίνεται Δευτέρα και Παρασκευή, κατά τις πρώτες πρωϊνές ώρες (6:30 π.μ.)

Για μείωση του όγκου των σκυβάλων, το Κοινοτικό Συμβούλιο προτρέπει τους κατοίκους όπως ανακυκλώνουν τα εξής: γυαλί, πλαστικό, χαρτί. Για την ανακύκλωση των πιο πάνω έχουν τοποθετηθεί κάδοι σε 4 σημεία της Κοινότητας.

Για κλαδέματα έχει προκαθοριστεί ειδικός χώρος. Για πληροφορίες αποταθείτε στο Κοινοτικό Συμβούλιο.