Βιβλιοθήκη

Στα Κοινοτικά Κτίρια, στεγάζεται η Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αβδελλερού. Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και λειτουργεί κάθε Τετάρτη απο τις 16:30 μέχρι τις 20:00.