Βιβλιοθήκη

Στα Κοινοτικά Κτίρια, στεγάζεται η Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αβδελλερού. Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και λειτουργεί τις απογευματινές ώρες (4:30 – 8:30 μμ).