Εκκλησιαστική Επιτροπή Αβδελλερού

Μέλη της τρέχουσας Εκκληστιαστικής Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Οικονόμος Πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου
Ταμίας Ιεροδιακόνου Αναστάσιος 
Μέλος Μουσικός Αντώνης 
   

  Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 99665932.