Επιτροπή Κοινοτικού Εθελοντισμού (Ε.Κ.Ε.) Αβδελλερού

Επιτροπή Κοινοτικού Εθελοντισμού (Ε.Κ.Ε.) Αβδελλερού ιδρύθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συμβουλίου, της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, του Κέντρου Νεότητας και διαφόρων ατόμων από το Αβδελλερό, και με την καθοδήγηση του Λειτουργού του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Λάρνακας, κ. Ανδρέα Ηλία, στις 26 Σεπτεμβρίου 2001. Η αρχική ονομασία της Επιτροπής ήταν Επιτροπή Κοινοτικής Ευημερίας Αβδελλερού, ενώ μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετονομάστηκε σε Επιτροπή Κοινοτικού Εθελοντισμού. Είναι μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λάρνακας.

Πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής είναι η ευημερία του συνόλου των κατοίκων της κοινότητας. Γι’ αυτό το λόγο από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, ίδρυσε ένα ταμείο με έσοδα από φιλανθρωπικά παζαράκια και από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει, καθώς και εισφορές των κατοίκων. Το Ταμείο αυτό βοηθά οικογένειες ή άτομα που έχουν ανάγκη.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, οργανώνει διαλέξεις για επιμόρφωση των κατοίκων της κοινότητας, το Φεστιβάλ Παιδιού κάθε Ιούλη, τα Φιλανθρωπικά παζαράκια (Χριστούγεννα και Πάσχα) ενώ συμμετέχει ενεργά και σε όλες της εκδηλώσεις της κοινότητας.

Τα μέλη της Επιτροπής Κοινοτικού Εθελοντισμού (Ε.Κ.Ε.) Αβδελλερού είναι τα ακόλουθα:

 

Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Οικονόμος Πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου
Ταμίας Μουσικού Ολυμπία
Γραμματέας Ονουρφίου Νίκη
Μέλος Ιεροδιακόνου Φίλιππος
Μέλος Νεοφύτου Μάμας

 Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 99665932.