Επιτροπή Πολυτέκνων Αβδελλερού – Κελλιών

Η Επιτροπή Πολυτέκνων Αβδελλερού – Κελλλιών αποτελείται από 5 μέλη τα οποία εκλέγονται σε τοπική γενική συνέλευση των μελών την οποία καλεί η Επαρχιακή Επιτροπή.

Μερικά από τα καθήκοντα της Τοπικής Επιτροπής είναι να προωθεί τους σκοπούς της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, να εφαρμόζει τις αποφάσεις και οδηγίες της Επαρχιακής Επιτροπής, να εγγράφει όλους τους πολύτεκνους που διαμένουν στην κοινότητα ως μέλη, να συγκεντρώνει και μεταφέρει προβλήματα, αιτήματα και εισηγήσεις των μελών της Τοπικής Επιτροπής προς την Επαρχιακή Επιτροπή και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και το Παγκύπριο Συνέδριο, να οργανώνει εκδηλώσεις στην κοινότητα που προωθούν τους σκοπούς της Οργάνωσης και τα συμφέροντα των μελών της Τοπικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Πολυτέκνων Αβδελλερού – Κελλιών, που έχει εκλεγεί κατά την Γενική Συνέλευση που έγινε στις 09/08/2012, είναι οι ακόλουθοι:

 

Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Ζαννέττου Ζαχαρίας
Αντιπρόεδρος Χ’Αναστάση Γρηγόρης
Γραματέας Γρηγορίου Μάριος
Ταμίας Μεντώνης Απόστολος
Έφορος Μελών Νεοφύτου Κώστας

 Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 99930064 και 99236488