Ιατρείο

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Κοινού, και με γνώμονα τον ανθρώπινο παράγοντα λειτουργεί Κοινοτικό Ιατρείο.

Το Ιατρείο στεγάζεται στα Κοινοτικά Κτίρια Αβδελλερού, και στο οποίο γίνεται τακτική επίσκεψη από Κυβερνητικό ιατρό, κάθε 2η Τετάρτη στις 3 μμ.