Κέντρο Νεότητας Αβδελλερού

Στο Αβδελλερό δημιουργήθηκε Κέντρο Νεότητος, στο οποίο συμμετέχουν οι νέοι της κοινότητας. Σκοπός της δημιουργίας του Κέντρου είναι η συμμετοχή των νέων σε τοπικές εκδηλώσεις, η βοήθεια τους σε κοινωφελή έργα, όπως ο ευπρεπισμός του χωριού με δενδροφυτεύσεις, η αιμοδοσία, η ψυχαγωγία τους μέσα από αθλητικές δραστηριότητες, εκδρομές κ.ά.

Μέλη της Επιτροπής του Κέντρου Νεότητας Αβδελλερου είναι οι παρακάτω:

Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Καλογήρου Γεώργιος
Ταμίας Ζαννέττου Ζαχαρίας
Μέλος Κυριάκου Κυριάκος
Μέλος Μουσικού Ιωάννα
Μέλος Νεοφύτου Κώστας

 Για οποιεσδήποτε πληροφορίε επικοινωνήστε στo τηλέφωνo 99546181