Κοινοτικά Κτίρια

Δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας Αιματούσας, λειτουργούν νεόκτιστα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, η Κοινοτική Βιβλιοθήκη, ένα καφενείο και αίθουσα που χρησιμοποιείται για διάφορες κοινοτικές εκδηλώσεις. Εδώ, πρέπει να αναφερθεί πως η αίθουσα εκδηλώσεων, πριν την ανακαίνισή της χρησιμοποιείτο ως σχολική και αυτό μέχρι το έτος 1971, χρονολογία κατά την οποία τερματίστηκε η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Αβδελλερού. Από τότε οι λιγοστοί μαθητές μεταβαίνουν στο γειτονικό Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου.

Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων, για την ανέγερση των κτιρίων, δόθηκε από το κράτος. Τα εγκαίνια των κτιρίων έγιναν το 2004 από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ανδρέα Χρίστου.