Κυνήγι

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το αγαπημένο χόμπι των κατοίκων της Κοινότητας. Κατα την περίοδο της κυνηγετικής περιόδου, όλοι συζητούν για τα θηράματα που υπάρχουν και οργανώνουν εξορμήσεις κατάλληλα εξοπλισμένοι.

Δεν είναι μόνο οι κάτοικοι βεβαίως που ασχολούνται αλλά και πολλοί κυνηγοί απο άλλα μέρη που καταφθάνουν στο χωριό για το κυνήγι τους. Πάντα υπάρχει και η αρμόδια υπηρεσία που ελέγχει για τυχόν λαθροκυνηγούς.

Η πρόσβαση προς το χωριό είναι εύκολη και αυτό το καθιστά ελκυστικό, αφού προσφέρεται για τόπο συνάντησης των κυνηγών της περιοχής.

Στην ευρύτερη περιοχή του Αβδελλερού βρίσκουν καταφύγιο λαγοί, πέρδικες και άλλα πουλιά. Για αυτό και η περιοχή προσφέρεται για κυνήγι, με κάποια όμως φειδώ και σεβασμό στην οικολογική ισορροπία.

Σύμφωνα με τους περί προστασίας και διαχείρισης άγριων πτηνών και θηραμάτων νόμους 2003 – 2012, 152 (Ι) του 2003 – 2012 το κυνήγι επιτρέπεται:

Περιοχή Α.3 (Αθηαίνου) (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 02/01/2013 μέχρι τις 17/2/2013 και καθημερινά από τις 18/2/2013 μέχρι τις 28/2/2013)
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Αθηαίνου και προχωρεί Νότιοανατολικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου προς Αβδελλερό. Στη συνέχεια από το Αβδελλερό προχωρεί Νότια κατά μήκος του δρόμου έως το νέο αυτοκινητόδρομο Αραδίππου- Αθηαίνου. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την διασταύρωση προς το παρεκκλήσι ¨Αγίας Μαρίνας. Από εκεί προχωρεί δυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς Αγία Μαρίνα και στη συνέχεια κατά μήκος του ιδίου δρόμου προς τον Σκληνικόν και τον αρχαίο οικισμό ’’Μάλλουρας ’’ . Περνώντας δίπλα από τον οικισμό, προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς τον παλαιό δρόμο Κόσιης-Αθηαίνου. Στη συνέχεια από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Αθηαίνου όπου και το σημείο αρχής.

Περιοχή Β.6 (Λειβάδια-Ορόκλινη-Κελλιά-Αραδίππου) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 02/01/2013 μέχρι τις 28/2/2013)
Η περιοχή που περικλείεται και αρχίζει δίπλα από την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου Ριζοελιάς-Δεκέλειας παρά την Αραδίππου και προχωρεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου προς Αβδελλερό και στη συνέχεια ανατολικά μέχρι τους Τρούλλους. Στη συνέχεια από τους Τρούλλους προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος της νεκρής ζώνης προς Ορόκλινη μέχρι τον αγροτικό δρόμο Πύλας-Ορόκλινης στη περιοχή Ασπρομούττι. Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου μέχρι την Ορόκλινη και μετά προχωρεί νότια κατά μήκος του δρόμου μέχρι το νέο αυτοκινητόδρομο Δεκέλειας-Ριζοελιάς και στη συνέχεια δυτικά κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου προς το συγκοινωνιακό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την αερογέφυρα Αραδίππου όπου και το σημείο αρχής. Σημ. Απαγορεύεται το κυνήγι εντός της νεκρής ζώνης μεταξύ Αβδελερού-Τρούλλων-Πύλας.

 Περιοχή Β.13 (Αβδελλερού – Άγιος Ιωάννης) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 02/01/2013 μέχρι τις 28/2/2013)
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον αγροτικό δρόμο Αβδελλερού- Κελιών, γνωστός ως δρόμος των Ρηνιών, αμέσως μετά το Αβδελλερό από το σημείο όπου συμβάλλει ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί δεξιά προς το φράκτη Αραδίππου (σύνορα απαγορευμένης) . Από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά προς Κελιά μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί δεξιά προς φράκτη Αραδίππου . Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά προς το φράκτη μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο (σύνορα Απαγορευμένης-φράκτη) . Από εκεί προχωρεί Βόρεια προς Αβδελλερό μέχρι το σημείο αρχής. (σημείωση Η περιοχή θα είναι σηματοδοτημένη με σχετικές πινακίδες)