Ποταμοί – Αρκάτζια

Κακκαρής: Ο ποταμός αυτός πηγάζει από τοποθεσία που βρίσκεται στα βόρεια του χωριού. Σε κάποιο σημείο, ο ποταμός διασχίζει βραχώδες μέρος και γι’ αυτό το λόγο τα νερά του «κατσιαρίζουν – κακκαρίζουν, δηλαδή δημιουργούν θόρυβο. Έτσι πήρε τη συγκεκριμένη ονομασία.

Ποταμός Λίμνης της Ελιάς: Πηγάζει από τη νοτιοδυτική πλευρά του οικισμού και κατευθύνεται στην ανατολική πλευρά. Παλαιότερα υπήρχε κοντά βρύση, της οποίας τα νερά δημιούργησαν μικρή λίμνη. Σε κοντινή απόσταση υπήρχε και ελαιόδεντρο. Οι χωρικοί συνδύασαν την παρουσία της λίμνης και της ελιάς και έδωσαν στο ποτάμι την ονομασία που προαναφέρθηκε.

Ποταμός της Κρυάβρυσης: Τα βρόχινα νερά που σημειώνονται στις τοποθεσίες «Μαυρολάξια, Αθκιατζερά και Ελιούθκια» συναντώνται σε ένα σημείο, όπου σχηματίζουν τον ποταμό της Κρυάβρυσης. Τα νερά του ποταμού κυλούν ανατολικά του οικισμού, διασχίζουν την τοποθεσία «Ρινιά» και καταλήγουν στο γειτονικό χωριό Κελλιά.

Ποταμός της Τερατσιάς: Πηγάζει από περιοχή στα νότια του χωριού και η ροή των νερών του κατευθύνεται προς τη νοτιοανατολική πλευρά. Δίπλα από τον ποταμό υπήρχε ένα δέντρο «τερατσιάς» – χαρουπιάς, το οποίο στάθηκε αφορμή, να πάρει την ονομασία του. Για πολλά χρόνια, σε ένα μέρος του ποταμού της Τερατσιάς, φύτρωναν ωραιότατες αροδάφνες, οι οποίες κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνη που άνθιζαν, αποτελούσαν χάρμα οφθαλμών, για όποιον τις έβλεπε. Δυστυχώς ένεκα της ανομβρίας και κάποιων πυρκαγιών, οι αροδάφνες εξαφανίστηκαν.

Αξιοσημείωτο είναι, πως, και τα τέσσερα ποτάμια, συναντώνται στην τοποθεσία «Αϊ – Γιάννης», που βρίσκεται νοτιοανατολικά του Αβδελλερού.