Πρόσκληση/Ενημέρωση

Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου στην Κοινότητα Αβδελλερού