Σωματείο Αποδήμων και Φίλων Αβδελλερού

Τον Ιανουάριο του 2004, 14 απόδημοι με πολλή όρεξη και πολλά όνειρα αποφάσισαν την ίδρυση Σωματείου Αποδήμων και φίλων Αβδελλερού.
Σκοπός του Σωματείου είναι: α) σύσφιγξη των σχέσεων ντόπιων κατοίκων και αποδήμων β) βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων γ) βελτίωση του περιβάλλοντος του με δενδροφυτεύσεις αλλά και καθαρισμούς των χώρων γύρω απο το χωριό.
Στα πλαίσια των σκοπών του Σωματείου πραγματοποιήθηκαν πολλές δενδροφυτεύσεις με χιλιάδες δένδρα στα δυτικά του χωριού και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις με συμμετοχή ντόπιων και αποδήμων Αβδελλεριτών.

Το ΔΣ του Σωματείου Αποδήμων και φίλων Αβδελλερού αποτελείται από τους:

Θέση Ονοματεπώνυμο
 Πρόεδρος  Παπαζαχαρίου Κύπρος
 Αντιπρόεδρος  Δημητριάδης Θεόδωρος
 Γραμματέας  Παπαζαχαρίου Ζαχαρίας
 Β. Γραμματέας  Σωτηρίου Αντώνης
 Ταμίας  Δημητριάδης Παύλος
 Β. Ταμίας  Παπαζαχαρίου Θράσος
 Μέλος  Κωνσταντίνου Ανδρέας
 Μέλος  Σωτηρίου Ανδρέας
 Μέλος  Δημητριάδης Χρίστος
 Μέλος  Εγγλέζου Αδάμος
 Μέλος  Ζορπάς Σωτήρης

 Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το Σωματείο επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 99694377 και 99688744