Αιωνόβιες Ελιες Αβδελλερού

Τα αιωνόβια δέντρα έζησαν κατά τους προηγούμενους αιώνες, όταν στο νησί μας επικρατούσαν εξαιρετικά δυσμενείς παράγοντες για την επιβίωση τους: απουσία νομοθεσίας για την προστασία τους, αλόγιστη ξύλευση, αφού το ξύλο ήταν η μοναδική πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο και παντελείς έλλειψη σεβασμού προς το περιβάλλον.

Η ελιά συνυπάρχει με τον άνθρωπο σ’ όλους σχεδόν τους νεολιθικούς οικισμούς της ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Έτσι η ύπαρξη μνημειακών ελαιόδεντρων, λόγω ηλικίας ή φυσικών χαρακτηριστικών, είναι αναμενόμενη. Όσα δέντρα βρίσκονται εντός των ορίων των κρατικών δασών προστατεύονται από τον Περί Δασών Νόμο, ενώ μεμονωμένα δέντρα και συστάδες ελαιοδέντρων κηρύσσονται ως διατηρητέα με βάση τη νομοθεσία της Πολεοδομίας, μετά από εισήγηση της Δασικής Υπηρεσίας